Atalgojuma iespējas, Ieguldījumi darbiniekos

Līdzīga tendence šobrīd raksturo darba tirgu Latvijā — lai noturētu un atalgojuma iespējas darbiniekus, darba devējiem ir rūpīgi jāstrādā, nokomplektējot viņiem konkurētspējīgāko piedāvājumu.

  • Pelnīt naudu internetā, lasot vēstules
  • Kādi reālie ienākumi pastāv internetā

Turpretim šodien privātajiem uzņēmējiem nākas būt daudzkārt radošākiem, jo ar tik vienkāršu pieeju kā nauda vairs pilnībā nepietiek. Bet teju katram otrajam ir būtiski, ka darba devējs maksā taisnīgu un darba tirgū konkurētspējīgu atalgojumu.

  1. Precīzi tirdzniecības signāli
  2. Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņu un darbinieku atlīdzība VID ierēdņu un darbinieku mēnešalgu nosaka atbilstoši amatam noteiktajai mēnešalgas grupai un ierēdnim vai darbiniekam noteiktajai kategorijai.
  3. Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums
  4. Programmas automātiskai peļņai internetā bez ieguldījumiem
  5. Zaudējis spēku - Par Koncepciju par minimālo darba algu

Tātad — runa vairs nav tikai par naudu vien. Rodas jautājumi, vai mūsdienās darba ņēmēji kļuvuši izvēlīgāki un izlutinātāki; kāpēc ar algu darbinieku motivēšanā un noturēšanā vairs nepietiek?

atalgojuma iespējas

Un labi vien ir, ka tā. Ja nauda šodien aizvien dominētu kā spēcīgākais faktors šo mērķu sasniegšanai, uzņēmēji, vienkāršiem vārdiem sakot, kļūtu atalgojuma iespējas, bet darba ņēmēji agri vai vēlu tik un tā meklētu interesantākus piedāvājumus.

Izmaiņām pedagogu atalgojumā ir jābūt

Tas nozīmē, ja darbinieku radītā pievienotā vērtība aug lēnāk nekā darbaspēka izmaksas, uzņēmumam tās nākas kompensēt uz peļņas rēķina, tā samazinoties investīciju iespējām.

Investīcijas ir veiksmīgs instruments darbinieku piesaistei un attīstīšanai, tomēr, ir tikai pašsaprotami, ka, regulāri ieguldot darbiniekos, darba devējs vēlas saņemt no darbiniekiem un pieprasa atbilstošu produktivitātes sniegumu. Kopumā, manuprāt, darba devējiem, profesionālu darbinieku piesaiste un lojalitātes veicināšana, ir kļuvusi par līdzīgu mehānismu tam, kā notiek darbs ar klientiem.

atalgojuma iespējas

Piemēram, strādājot ar klientiem, pārdodot savu produktu vai pakalpojumu ļoti sīvas konkurences apstākļos, vairs nepietiek tikai ar labu cenu. Būtiska loma ir arī augsta līmeņa servisam, kvalitātei un citiem elementiem, kam nemitīgi jāpilnveidojas.

Arī Latvijas darba tirgū notiek nemitīga cīkstēšanās par profesionāliem meistariem, tāpēc viņu piesaistei un pārvilināšanai, kā arī ilgtermiņa lojalitātes veicināšanai, nepieciešama daudz komplicētāka formula, regulāri to atsvaidzinot.

atalgojuma iespējas

Papildus tam, ja darbinieks konkrētajā amatā nejūtas tam piemērots, mēģinām rast iespējas rotēt uz citām, viņa interesēm, spējām, pieredzei un zināšanām atbilstošākām pozīcijām. Tas primāri garantē uzticēšanos darba devējam, kam ir ilgtermiņa nozīme profesionāla darbaspēka biržā. Veselības apdrošināšana nav ekstra Papildus tam, mana pieredze liecina, ka modernam darba devējam ir jāpiemīt sava veida briedumam, atbildībai un spējai preventīvi domāt par atalgojuma iespējas Gribu arī uzsvērt, ka darbiniekiem nevajadzētu baidīties uzdot jautājumu darba devējam par veselības apdrošināšanas pieejamību, bet kompānijai — uztvert to kā darba ņēmēja iedomību.

Uz pedagogiem atbilstoši pedagogu amatu sarakstam, zinātnisko institūtu akadēmiskajos amatos nodarbinātajiem, ostu pārvaldniekiem un citiem ostu darbiniekiem attiecas tikai šā likuma 3. Citas šā likuma normas minētajām amatpersonām darbiniekiem piemēro likumos noteiktajos gadījumos un apjomā.

Savukārt ja iepriekš minētās iespējas ir saistošas visu vecumposmu darbiniekiem, tad darba devēja veidotas iemaksas viņu 3. Profesionālās izaugsmes iespējas Jāteic, ka neviens darba ņēmējs nenoturēs darba ņēmēju, konstanti nepiedāvājot viņam profesionālās izaugsmes iespējas — līdzfinansētas apmācības, kursus, semināru apmeklējumus u.

atalgojuma iespējas

Turklāt šī priekšrocība būs vitāli svarīga tai darbaspēka grupai, kurā šobrīd balstās lielākā daļa darba tirgus un par kuru norit visagresīvākā darba devēju sacensība. Saistītie raksti.

Vairāk saistītu