Iespējas 4 minūtes, Vispārējās izglītības likums

Dinamo Rīga Maskavā piedzīvo zaudējumu
 1. VIDEO ⟩ "Dinamo" jau trešo reizi šosezon zaudē "Sočiem" - Hokejs - artmell.com - Sports - artmell.com
 2. Dinamo Rīga Maskavā piedzīvo zaudējumu — Hokeja kluba Dinamo Rīga oficiālā mājaslapa
 3. Bināru opciju bultiņu indikatori
 4. "Liepāja" iegūst Latvijas kausu futbolā - Futbols - artmell.com - Sports - artmell.com
 5. Video darba stratēģijas binārām opcijām
 6. Jums nav laika nopelnīt naudu

Ministru kabinets: 1 nosaka vispārējās izglītības programmu licencēšanas un akreditācijas kārtību; 2 pēc izglītības un zinātnes ministra ierosinājuma dibina, reorganizē un likvidē valsts vispārējās izglītības iestādes, arī valsts speciālās izglītības iestādes; 3 izslēgts ar Grozījums 5.

Grozījums Pārejas noteikumu Izglītības un zinātnes ministrijas kompetence Izglītības un zinātnes ministrija: 1 izstrādā vispārējās izglītības programmu un mācību priekšmetu programmu paraugus; 2 izslēgts ar Pašvaldību kompetence Pašvaldību kompetenci vispārējās izglītības īstenošanā nosaka Izglītības likums un citi normatīvie akti.

Vispārējās izglītības iestādes dibināšana, reorganizēšana un likvidēšana 1 Vispārējās izglītības iestādi dibina valsts, pašvaldības, valsts augstskolas, kā arī privātpersonas.

 • Bināro opciju minimālā likme $ 1
 • Korņilovs Eiropas čempionātā trekā labo Latvijas rekordu / Raksts / artmell.com
 • Taktika turbo opcijām

Valsts augstskolas dibina vispārējās vidējās izglītības iestādi. Valsts vai pašvaldības vispārējās izglītības iestādi, kā arī valsts augstskolas vispārējās vidējās izglītības iestādi reorganizē un likvidē, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju.

 • Interneta ieņēmumu baltais saraksts
 • Satriecoši: 9 mēnešu grūtniecība 4 minūtēs (VIDEO)
 • Darbojas tirdzniecības signāli

Vispārējās izglītības iestādes darbības tiesiskais pamats Vispārējās izglītības iestādes darbības tiesiskais pamats ir šis likums, Izglītības likumsciti normatīvie akti, kā arī tās nolikums. Vispārējās izglītības iestādes nolikums 1 Vispārējās izglītības iestādes nolikumā norāda: 1 izglītības iestādes nosaukumu, tās juridisko adresi; 2 izglītības iestādes dibinātāju, tās juridisko statusu; 3 izglītības iestādes darbības mērķus, pamatvirzienus un uzdevumus; 4 izglītības iestādē īstenojamās izglītības programmas; 5 izglītības procesa organizāciju; 6 izglītojamo tiesības un pienākumus; 7 pedagogu un citu darbinieku tiesības un pienākumus; 8 izslēgts ar Vispārējās izglītības iestādes darbība 1 Vispārējās izglītības iestādes pamatuzdevums ir vispārējās izglītības programmu īstenošana.

Vispārējās izglītības iestāde var īstenot vienu vai vairākas izglītības programmas.

Vispārējās izglītības iestādes vadība 1 Vispārējās izglītības iestādi vada tās vadītājs. Izglītības iestādes pedagoģiskā padome 1 Lai risinātu dažādus ar mācību un pedagoģisko procesu saistītus jautājumus, pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādēs izveido pedagoģisko padomi.

iespējas 4 minūtes

Pedagoģisko padomi vada izglītības iestādes vadītājs, un tās sastāvā ir visi iestādē strādājošie pedagogi un izglītības iestādes ārstniecības persona. Pedagoģiskās padomes sēdes sasauc ne retāk kā reizi pusgadā un to norisi protokolē.

iespējas 4 minūtes

Izglītības iestādes padome Izslēgts ar IV nodaļa Vispārējās izglītības saturs Vispārējo izglītību reglamentējošie dokumenti Vispārējās izglītības ieguvi, tās saturu iespējas 4 minūtes organizāciju atbilstoši izglītības veidam, pakāpei un mērķgrupai nosaka šādi dokumenti: 1 valsts vispārējās izglītības standarts; 11 valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijas; 2 vispārējās izglītības mācību priekšmetu standarti; 3 vispārējās izglītības programmas; 4 vispārējās izglītības mācību priekšmetu programmas.

Valsts vispārējās izglītības standarts 1 Valsts vispārējās izglītības standarts atbilstoši izglītības pakāpei nosaka: 1 vispārējās izglītības satura īstenošanas mērķus un uzdevumus; 2 vispārējās izglītības saturā iekļaujamās vērtības; 3 vispārējās izglītības obligāto saturu, tā apguves plānotos rezultātus mācību jomās un īstenošanas principus; 4 izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas pamatprincipus un iegūtās izglītības vērtēšanas kārtību.

Pirmās daļas jaunā redakcija attiecībā uz vispārējās izglītības programmu īstenošanu 1. Valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijas 1 Valsts pirmsskolas izglītības iespēju tirdzniecības algoritms nosaka: 1 pirmsskolas izglītības satura īstenošanas mērķus un uzdevumus; 2 pirmsskolas izglītības saturā un procesā iekļaujamās vērtības; 3 pirmsskolas izglītības obligāto saturu, tā apguves plānotos rezultātus mācību jomās un īstenošanas principus; 4 pirmsskolas izglītības vērtēšanas pamatprincipus.

iespējas 4 minūtes

Grozījumi pirmās daļas 1. Vispārējās izglītības mācību priekšmeta standarts Mācību priekšmeta standarts nosaka: 1 mācību priekšmeta galvenos mērķus un uzdevumus; 2 mācību priekšmeta obligāto saturu; 3 pamatprasības attiecībā uz mācību priekšmeta apguvi; 4 mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskos paņēmienus.

iespējas 4 minūtes

Vispārējās izglītības programma 1 Vispārējās izglītības programma ir dokuments, kurā atbilstoši Izglītības likumamMinistru kabineta noteikumiem un valsts vispārējās izglītības standartam vai valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām noteikti: 1 izglītības programmas īstenošanas mērķi un uzdevumi; 2 izglītības saturs un tā apguves plānotie rezultāti mācību jomā vai daļā iespējas 4 minūtes jomas; 3 prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību izņemot pirmsskolas izglītības programmas ; 4 pedagoģiskā procesa organizācijas principi un īstenošanas plāns, tai skaitā atbilstoši mācību priekšmetiem; 5 mācību vides raksturojums; 6 izglītojamā mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība; 7 izglītības programmas īstenošanai nepieciešamā personāla, finanšu un materiālo līdzekļu izvērtējums un pamatojums.

Grozījumi pirmajā daļā par vispārējās izglītības programmas satura iespējas 4 minūtes noteikumiem un grozījumi pirmās daļas 2.

Tehniskais apraksts

Vispārējās izglītības programmu licencēšana, akreditācija un reģistrācija 1 Izglītības iestāde drīkst īstenot tikai licencētas vispārējās izglītības programmas. Vispārējās izglītības mācību priekšmeta programma 1 Mācību iespējas 4 minūtes programma ir vispārējās izglītības programmas sastāvdaļa, kuru veido mācību priekšmeta: 1 mērķi un uzdevumi; 3 mācību satura apguves secība un apguvei paredzētais laiks; 4 mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni; 5 mācību satura apguvei izmantojamo mācību līdzekļu un metožu uzskaitījums.

Grozījums otrajā daļā par vārdu "vispārējās izglītības mācību priekšmeta standartam"  aizstāšanu ar vārdiem "valsts vispārējās izglītības standartam" attiecībā uz vispārējās izglītības programmu īstenošanu 1.

iespējas 4 minūtes

Vairāk saistītu