Iespēju tirdzniecības rentabilitāte. Komersantu finansiālie un finanšu analīzes rādītāji

iespēju tirdzniecības rentabilitāte

Latvijas Bankas ekonomiste Foto: Shutterstock Latvijā tirdzniecības nozarē pēdējos gados vērojams daudz notikumu: ienāk jauni tirgus dalībnieki, turpinās tirdzniecības un loģistikas centru izveide un paplašināšana. Vienlaikus nozares attīstība bijusi visai nevienmērīga, un jūtama vienreizēju vai īslaicīgas darbības faktoru ietekme.

Nozari ietekmē arī tehnoloģiju attīstība, kura gan risina uzņēmējdarbības efektivitātes un produktivitātes jautājumus, gan maina pircēju iepirkšanās pieredzi. Nozare ir dinamiska dažādos aspektos, tās attīstības ceļā ir daudz izaicinājumu, un dažus no tiem aplūkošu šajā rakstā. Tirdzniecības nozare Latvijā uz Eiropas fona Tirdzniecība ir viena no lielākajām nozarēm gan Latvijas, gan daudzu citu Eiropas valstu tautsaimniecībā 1.

Nedaudz izteiktāk tas vērojams mazākās tautsaimniecībās ar ierobežotu dabas resursu klāstu, kas vēsturiski nav ļāvis veidoties spēcīgām rūpniecības tradīcijām, kā arī valstīs, kas izsenis izmantojušas jūras ceļus satiksmei un tirdzniecībai.

Dažās no šādām valstīm īpaši dominē vairumtirdzniecības īpatsvars, kas gan vairākumā Eiropas Savienības ES valstu tāpat vismaz nedaudz pārsniedz mazumtirdzniecības apjomu.

Vēlos informēt, ka tekstā:

Lielākajā daļā ES valstu šajā tūkstošgadē tirdzniecības nozare augusi straujāk nekā vidēji iekšzemes kopprodukts IKP 2. Straujākais tirdzniecības izaugsmes temps, protams, pieredzēts valstīs, kas ir t. Riņķa diametrs 3. Latvijā 4. Nav vērojams, ka rentabilitāte būtu augstāka vecajās relatīvi turīgākās ES dalībvalstīs, tāpat nav vērojama sakarība ar nozares īpatsvaru tautsaimniecībā.

iespēju tirdzniecības rentabilitāte bināro opciju tirdzniecība opton

Tirdzniecības nozares rentabilitāte riņķa diametrsvidējais gada pieauguma temps no Salīdzinājumam gan jāpiebilst, ka plašā tautsaimniecības nozaru dalījumā tirdzniecības nozares rentabilitāte ir starp zemākajām, un tas raksturīgs visur ES, ne vien Latvijā.

Tirdzniecības nozarē prece parasti vairs netiek pārveidota starp tās iepirkšanu no ražotāja un pārdošanu klientamīpaši vairumtirdzniecībā.

Sistematizēts sabiedrības līdzekļu un līdzekļu finansēšanas avotu pārskats naudas izteiksmē noteiktā datumā. Bilance ir gada pārskata sastāvdaļa. Bilances aktīvs Bilances aktīvs atspoguļo sabiedrības īpašumā esošos līdzekļus, kuri tiek klasificēti atbilstoši to lietošanas ilgumam: ilgtermiņa ieguldījumi un apgrozāmie līdzekļi. Ilgtermiņa ieguldījumi ir līdzekļi, kas ietekmē sabiedrības saimniecisko darbību vairāku gadu laikā, un tos iedala — nemateriālie ieguldījumi, pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi, bioloģiskie aktīvi un ilgtermiņa finanšu ieguldījumi.

Tirdzniecība atrodas noslēguma iespēju tirdzniecības rentabilitāte garajā ķēdē starp preces ražošanai vajadzīgo izejmateriālu ieguvi un galaprodukta nonākšanu pie patērētāja. Turklāt tirgošanas posms mēdz sadalīties sīkākos preces izplatīšanas etapos, kur katrā no tiem atkarībā no pārdošanas apjoma ar tirdzniecību saistītās izmaksas sadalāmas starp pēc iespējas vairāk pārdotajām preces vienībām.

Mazumtirdzniecība iespēju tirdzniecības rentabilitāte panīkusi, vairumtirdzniecību balsta īslaicīgi faktori Viena no lielākajām tautsaimniecības nozarēm Latvijā, tirdzniecība, iespēju tirdzniecības rentabilitāte laikā attīstījusies nevienmērīgi, un tās ceļā netrūkst arī izaicinājumu.

Tirdzniecība attīstās gan līdz ar ekonomikas ciklu ienākumu līmeņa pārmaiņu, ārējā pieprasījuma ietekmēgan arī īslaicīgu, vienreizēju, tostarp ārēju faktoru ietekmē. Arī tirdzniecības politika starp valstīm var būtiski ietekmēt ārējās tirdzniecības plūsmas un tādējādi kavēt vai sekmēt, piemēram, vairumtirdzniecību.

Tomēr nenoteiktība ārējā ekonomiskajā vidē saglabājas augsta, tostarp saglabājas neziņa par tirdzniecības attiecībām ar Apvienoto Karalisti pēc breksita, kā arī ASV, Ķīnas un ES tarifu politiku, gaidāmā ES digitālo pakalpojumu nodokļa ieviešanas sekām tas palielinātu, piemēram, mārketinga un reklāmas izmaksas u. Gan minētās norises, gan Latvijas tirdzniecības partnervalstu izaugsmes tendences un tādējādi ārējā pieprasījuma pārmaiņas, gan arī izejvielu piemēram, graudu, koksnes cenu dinamika tuvākajā nākotnē būs faktori, kuri iezīmēs vairumtirdzniecības attīstības trajektoriju.

Mazumtirdzniecība pērn, īpaši otrajā iespēju tirdzniecības rentabilitāte, sāka nīkuļot, sezonāli izlīdzinātajam attīstības tempam dažbrīd kļūstot negatīvam. IKEA efekts ir izzudis, citiem vārdiem sakot, 12 mēneši kopš tirgotāja darbības sākšanas Latvijā bija pagājuši, un pozitīvā ietekme uz kopējo mazumtirdzniecības gada pieaugumu izzuda.

Vairākus mēnešus vērojams negatīvs dažādu ar mājokļa remontu un labiekārtošanu saistītu preču mazumtirdzniecības pienesums kopējai mazumtirdzniecības attīstībai. Tas nozīmē, ka patērētāji varētu būt kļuvuši piesardzīgāki pirkumu veikšanā un, iespējams, veido piesardzības uzkrājumus, ņemot vērā tautsaimniecības izaugsmes palēnināšanos, ko lielā mērā ietekmē notikumi ārējā ekonomiskajā vidē.

Svetlana Saksonova - Uzņēmuma ienesīguma analīze: kā palielināt ROS un ROM

Turpmāko mazumtirdzniecības attīstību veidos ne vien saasināta konkurence gaidāma jaunu tirdzniecības vietu atvēršana, esošo paplašināšana un jaunu zīmolu, piemēram, Lidl ienākšanapatērētāju noskaņojums un ienākumu līmeņa dinamika, bet arī daudzas nozarei globāli raksturīgas tendences, tostarp aprites ekonomikas principu iedzīvošanās, kā arī tehnoloģiju attīstība, kas skars gan mārketinga stratēģijas, gan krājumu vadību, gan patērētāju iepirkšanās paradumus.

Par to vairāk nākamajā sadaļā.

Pāvels Šnejersons Tagi biznesa plāns finansējuma piesaiste Investīcijas riska kapitāls uzņēmuma novērtēšana alternatīvais finansējums mezanīns Kredīts Uzņēmumiem nauda biznesam uzņēmuma pārdošana pārdot biznesu uzņēmuma vērtība Finansējums Uzņēmumiem aizdevums biznesam Aizdevums Uzņēmumam apgrozāmie līdzekļi biznesa pārdošana Faktorings rēķinu pārdošana mazais bizness biznesa vērtība rēķinu finansēšana noderīgi rīki biznesa eņģelis obligācijas ieguldīt investoru attiecības finanšu rezultāti Kas ir vērtīgākie tirdzniecības uzņēmumi Latvijā?

Mazumtirdzniecībā, visticamāk, turpināsies gan konkurences saasināšanās, gan pastiprināsies tirdzniecības u. Atsevišķu vairumtirdzniecībai labvēlīgu faktoru ietekmē tirdzniecības nozares kopējā izaugsme Starp izaicinājumiem gan tehnoloģiju lietojums, gan patērētāju uzvedības maiņa Darbaspēka trūkums pēdējos pāris gados vajājis ne vienu vien nozari, tostarp tirdzniecību, un brīvo darbvietu skaits tajā ir audzis. Tirdzniecība ir starp nozarēm, kurās tehnoloģijas arvien vairāk aizstāj cilvēka roku darbu gan produktivitātes uzlabošanas dēļ, gan darbaspēka trūkuma dēļ.

Tomēr, kā redzams 4. Vakanču datus nav iespējams attēlot vairum- un mazumtirdzniecībai atsevišķi, taču jāatzīmē, ka atalgojuma attiecības reversā tendence galvenokārt veidojas uz vairumtirdzniecības rēķina, kur atalgojuma vidējais līmenis pārsniedz tautsaimniecībā vidējo; mazumtirdzniecībā reversā tendence ir mazāk izteikta un vidējais atalgojums sasniedz vien Vakanču un atalgojuma dinamikas rādītāji, četru ceturkšņu slīdošais vidējais Datu avots: CSP Atalgojuma attiecības tirdzniecības nozarē pret tautsaimniecībā vidējo pieauguma apstāšanos daļēji var skaidrot ar atalgojuma kāpumu citās nozarēs, ko var ietekmēt, piemēram, budžeta izdevumu palielināšana atsevišķām jomām vai ēnu ekonomikas pārmaiņas.

Iespējams, augsta vakanču skaita saglabāšanos, kas reprezentē grūtības atrast darbiniekus un maksāt lielāku atalgojumu, rada augoša konkurence nozarē kopumā. Tehnoloģiju attīstība jau tagad risina gan produktivitātes, gan darbaspēka pieejamības problēmu, gan papildina arī patērētāju iepirkšanās pieredzi. Piemēram, iespēju tirdzniecības rentabilitāte automatizēta loģistika un krājumu pārraudzība, pašapkalpošanās kases, preču skeneri lielveikalos, interaktīvās pielaikošanas kabīnes apģērbu veikalos.

Taču tehnoloģiju loma vēl var turpināt augt līdz pilnīgai krājumu vadības automatizācijai, kā arī ietekmēt veidus, kā patērētājs tiek uzrunāts un kā tas veic savu izvēli un noformē pirkumu [1] [2].

Citiem vārdiem sakot, visticamāk, aktualizēsies daudzkanālu omnichannel stratēģijas un pirkumus palīdzēs veikt paplašinātās realitātes augmented reality tehnoloģiju izmantošana. Ar omnichannel stratēģiju parasti apzīmē savstarpēji integrētu dažādu informācijas kanālu izmantošanu patērētāja sasniegšanai. Tā palīdz ne vien sasniegt patērētāju un orientēt viņa izvēli, bet arī pielāgot piedāvājumu viņa paradumiem. Arī pirkuma veikšanā arvien vairāk būs raksturīga dažādu pakalpojumu integrēta izmantošana.

Piemēram, prece var tikt izpētīta un atlasīta starp dažādiem piedāvājumiem interneta vidē, vai arī tā tiek ievērota fiziskajā veikalā, bet labākās cenas piedāvājums tūlīt tiek pārbaudīts internetā.

Atsevišķas preces, izmantojot paplašinātās realitātes iespējas, iespēju tirdzniecības rentabilitāte "pielaikot" nākotnes lietojumam, piemēram, savam interjeram. Tāpat prece var tikt izvēlēta un pasūtījums noformēts internetā, taču pirkums saņemts fiziskajā veikalā, jo tas ir pietiekami tuvu dzīvesvietai un saīsina pasūtījuma saņemšanai vajadzīgo laiku.

Dažādu pakalpojumu integrēta lietošana visefektīvākajā veidā būs izaicinājums tirdzniecības nozarei. Taču šo pakalpojumu robežu izplūšana, iespējams, kļūs par papildu izaicinājumu nozaru un cenu statistikas apkopošanā un datu analīzē. Globāli aprites ekonomikas principu iedzīvināšana nozīmēs patēriņa paradumu maiņu, piemēram, lietu ilgāku izmantošanu, iepakojuma neizmantošanu vai materiālu maksimālu otrreizēju izmantošanu.

Latvijā virzīšanās uz aprites ekonomikas paradumiem ir ne mazāk aktuāla, taču vēl gaidāma dzērienu iepakojumu depozītu sistēmas ieviešana, kura citās valstīs jau sekmīgi darbojas. Arī citi sadzīves paradumi un ekonomiskā politika, kas vērsta uz videi draudzīgāku dzīvesveidu un saimniekošanu, ietekmēs ne vien konkrētu preču pieprasījumu, bet arī liks mainīt veidu, kā tās ražotas, piegādātas un tirgotas.

Cik daudz iepērkamies kas tirgoja bināros opcijas Uz šo šķietami vienkāršo jautājumu nav viennozīmīgas atbildes, jo interneta pirkumu vērtību precīzi nav iespējams redzēt ne patēriņa, ne mazumtirdzniecības, ne maksājumu statistikas datos. Tomēr dažas tendences ir iespējams vērtēt. Latvijā darbojošos banku klientu uzņēmumu un privātpersonu attālināti iespēju tirdzniecības rentabilitāte karšu maksājumu īpatsvars kopējā maksājumu skaitā Tas nozīmē, ka agrāk maksājumu karte tika lietota pārsvarā lielākiem pirkumiem internetā, bet tagad — arī maziem ikdienas pirkumiem.

Šajā statistikā neparādās interneta pirkumi, kas apmaksāti, piemēram, ar pārskaitījumu.

Latvijas biznesa gada pārskats

Šāda veida maksājumu īpatsvars uz ārvalstīm veikto maksājumu skaitā aplūkotajā periodā gan audzis no To, ka vērtības īpatsvars ir lielāks nekā darījumu skaita īpatsvars, izskaidro ceļojumu izdevumu apmaksāšana ārvalstīs, kā arī vērtīgāku pirkumu apmaksa interneta veikalos ārvalstīs, kamēr iekšzemē veicam mazākus, iespējams, ikdienas pirkumus.

Nevaram atdalīt mājsaimniecību pirkumus, kā arī identificēt tieši interneta tirdzniecības ietekmi uz privātā patēriņa struktūras pārmaiņām. Tostarp tādēļ, ka daļa interneta pirkumu apmaksāti, piemēram, ar pārskaitījumu. Tomēr Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka vismaz iekšzemē reģistrēto interneta mazumtirgotāju un mazumtirdzniecības pa pastu apgrozījuma īpatsvars kopējā mazumtirdzniecībā ilgākā laikā ir būtiski audzis no 0.

Periodā, kurā aplūkojām karšu maksājumu dinamiku, iepirkšanās internetā vai pa pastu ir palielinājusies aptuveni pusotru reizi 7.

iespēju tirdzniecības rentabilitāte iespēju tirdzniecības rentabilitāte

Reālā izteiksmē, t. Atsevišķi mazumtirdzniecības attīstības rādītāji Latvijā Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde Pieauguma tempi salīdzināmās cenās.

Riņķa laukums — mazumtirdzniecības internetā iespēju tirdzniecības rentabilitāte pa pastu īpatsvars kopējā mazumtirdzniecības apgrozījumā. Vienlaikus iepirkšanās tiešsaistē vairāk raksturīga valstīm, kurās ir augstāks ienākumu līmenis.

iespēju tirdzniecības rentabilitāte satoshi video

Latvijas pozīcija B2C e-commerce indeksā vājinājusies — no To galvenokārt ietekmējis dramatisks pasta pakalpojumu uzticamības vērtējuma kritums, kas ietver piegāžu ātrumu padarīt 350 tiešsaistē paredzamību.

Iespējams, nespēja paļauties uz piegādes pakalpojumiem kavē straujāku e-komercijas attīstību, tomēr saskaņā ar minēto pētījumu vairāk nekā puse interneta lietotāju Latvijā iepērkas internetā nedaudz mazāk nekā puse Latvijas iedzīvotāju.

Bezmaksas referāti skolai: Uzņēmuma "Lilaste" finansu analīze

Tirdzniecība pati kā izaicinājums Tirdzniecība tiešā veidā apsaimnieko vai pastarpināti izmanto apjomīgu infrastruktūru. Tādējādi tur, kur veidojas un paplašinās tirdzniecības aktivitāte, pārvietojas arī daļa kopējās rosības un sadzīves.

iespēju tirdzniecības rentabilitāte tīkla ieņēmumi pievieno

Tirdzniecības koncentrēšanās arvien lielākos centros un citu pakalpojumu "aizraušana" sev līdzi vairs nav iespējama šaurās vecpilsētās ar īpašām arhitektoniskajām prasībām, un tā pārvietojas ārpus pilsētu centriem. Dažviet Eiropā vidēja lieluma pilsētās ģimenes tradīcijām bagāts mazais tirdzniecības bizness ne vienmēr tiek laikam līdzi tehnoloģiju jomā, kā arī to ienākumi nereti ir nepietiekami īres maksai pilsētu vēsturiskajos centros.

Tādējādi mazumtirdzniecība pēdējos gados jau pārveidojusi un, visticamāk, turpinās pārveidot pilsētvidi, un to rāda brīvu tirdzniecības telpu pieaugums vēsturiskajos pilsētu centros, piemēram, vidēja lieluma Eiropas pilsētās. Francijā vakanto tirdzniecības telpu īpatsvars vidēja lieluma pilsētu centros kopš Arī Lielbritānijas [7] pilsētu centros pēdējos gados padsmit un dažviet pat vairāk nekā divdesmit procenti tirdzniecības platību bijuši neizmantoti.

Joprojām neapmierinātība ar kases aparātu reformas īstenošanas gaitu

Komercijas aiziešana pamazām degradē vidi ēkas netiek pienācīgi uzturētasun to pamet arī iedzīvotāji, tādējādi pilsētu centru atdzīvināšana ir izaicinājums, ko met modernā tirdzniecības attīstība.

Arī Latvijā gan iedzīvotāju skaita sarukums, gan ērtāku, mūsdienīgāku infrastruktūras risinājumu meklējumi koncentrē vairāk tirdzniecības un citu pakalpojumu vienuviet. Par spīti visai ierobežotam patērētāju skaitam Rīgā un tās tuvumā vien pērn durvis vēris viens no lielākajiem iepirkšanās centriem Latvijā "Akropole", kā arī tirdzniecības parka "Alfa" paplašinātā daļa.

Pārbūvi piedzīvojis "Azur", kas rudenī sāka darbu kā "Ozols". Turpinās arī citu lielu tirdzniecības vietu attīstība: par paplašināšanos un papildu pakalpojumu klāstu tiešā veidā gan mazāk saistītu ar tirdzniecību paziņoja "Spice", iespēju tirdzniecības rentabilitāte tapt "Via Jūrmala Outlet Village" un "Origo" paplašinājums, kā arī pie pašas Rīgas robežas top jauns daudzfunkcionāls mājas preču, kā arī dažādu pakalpojumu un biroju centrs "Sāga".

Neraugoties un pēdējā laikā dzirdamām bažām par patērētāju piesardzību, pakalpojumu klāsta un tirdzniecības platību sacensībā gatavojas iesaistīties arī tirdzniecības centrs "Domina", kas nesen nācis klajā ar paplašināšanās plāniem.

Šādu tirdzniecības un pakalpojumu centru attīstība ir grūti iedomājama vēsturiskajos pilsētu centros šaurības, infrastruktūras īpatnību un arhitektonisko prasību dēļ, tādējādi tirdzniecība pamazām virzās ārpus pilsētu centriem. Arī iedzīvotāji apdzīvo apkaimes un piepilsētas, kur tuvāk pieejami pakalpojumi, kamēr pilsētu centri kļūst grūtāk sasniedzami un cīnās par pievilcīguma saglabāšanu.

Un iespēju tirdzniecības rentabilitāte jau sākas cits stāsts par transporta vajadzību "sablīvēšanos" un vidi, kas prasa savus risinājumus un ietekmē pavisam citu nozaru attīstību.

Rentabilitāte, saucēja samazināšanas faktori...

Kopsavilkums Tirdzniecības nozare ir viena no lielākajām Latvijas tautsaimniecības nozarēm, kas pēdējā laikā piedzīvojusi visai raibu attīstību — gan kapacitātes palielināšanos, gan ārējās tirdzniecības ierobežojumus, gan laikapstākļu ietekmi u. Nozares rentabilitātes līmenis ES mērogā saglabājas relatīvi zems. Vairumtirdzniecību pēdējā laikā balstījuši īslaicīgi faktori, bet mazumtirdzniecībā iezīmējas patērētāju piesardzība. Ielēkšana tehnoloģiju vilciena visos vagonos uzreiz ir liels un daudzveidīgs izaicinājums gan nozares attīstībai, gan patērētājiem, savukārt tirdzniecība pati ar savām attīstības īpatnībām met izaicinājumu pilsētvides pārmaiņām un ietekmēs citu nozaru, tostarp transporta, būvniecības un nekustamā īpašuma attīstību.

Vairāk saistītu