Kā deklarēt naudu no ienākumiem no interneta, Vai no tuviniekiem saņemta nauda ir jādeklarē

kā deklarēt naudu no ienākumiem no interneta

kā deklarēt naudu no ienākumiem no interneta

Kā atgūt daļu naudas par attaisnotajiem izdevumiem Informācija atjaunota Fiziskā persona var iesniegt Valsts ieņēmumu dienestā VID gada ienākumu deklarācijas par iepriekšējiem trim gadiem, lai saņemtu atpakaļ pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par attaisnotajiem izdevumiem. Aqui troquei o checkbox por divs e links.

kā deklarēt naudu no ienākumiem no interneta

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārmaksu par saviem un savas ģimenes locekļu attaisnotajiem izdevumiem VAR saņemt persona, kura attiecīgajā gadā ir strādājusi un maksājusi iedzīvotāju ienākuma nodokli Latvijas Republikā. Attaisnotos izdevumus par iepriekš minētajām personām  var piemērot šo personu laulātie, bērni, mazbērni, kā arī citas personas, kurām ir tiesības uz nodokļa atvieglojumiem par šiem ģimenes locekļiem, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju kopā ar maksājumu apliecinošajiem dokumentiem.

kā deklarēt naudu no ienākumiem no interneta

Iedzīvotājiem ir tiesības pieprasīt iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārmaksas atmaksu par iepriekšējiem trim gadiem. Pievienojot internetbankas izdruku par veikto maksājumu, to jāapliecina ar personīgo parakstu, paraksta atšifrējumu un komentāru, ka izdruka atbilst veiktajam maksājumam.

kā deklarēt naudu no ienākumiem no interneta

Savukārt samaksu apliecinošos dokumentus nav jāskenē, čeki nekad nepazudīs un neizbalēs, ja tiek izmantota  mobilā lietotne "Attaisnotie izdevumi". Tā nodrošina attaisnoto izdevumu apliecinošu dokumentu, piemēram, čeku fotogrāfiju un to aprakstu, pakāpenisku uzkrāšanu kalendāra gada laikā, lai, aizpildot Gada ienākumu deklarāciju VID EDS, šos attaisnojuma dokumentus varētu ērti pievienot deklarācijai.

Gada ienākumu deklarāciju ir iespējams iesniegt arī papīra veidā jebkurā VID klientu apkalpošanas vietā vai Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā. Pēc gada ienākumu deklarācijas iesniegšanas, ja tajā netiek konstatētas nepilnības, VID iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārmaksu pārskaitīs uz jūsu norādīto kontu 3 mēnešu laikā.

kā deklarēt naudu no ienākumiem no interneta

Iesniedzot atkārtoti VID precizēto deklarāciju obligāti jānorāda, ka tā ir precizētā gada ienākumu deklarācija. Kā aizpildīt un iesniegt gada ienākumu deklarāciju Elektroniskās deklarēšanas sistēmā EDS? Tad izvēlieties periodu, par kuru esat maksājis iedzīvotāja ienākuma nodokli un par kuru vēlaties atgūt daļu naudas par attaisnotajiem izdevumiem.

kā deklarēt naudu no ienākumiem no interneta

Deklarācijā obligāti ir jānorāda bankas konts, uz kuru tiks veikta atmaksa. Saņemot šādu informāciju, veiciet deklarācijas precizējumus un, iesniedzot to EDS, norādiet, ka tā ir precizēta deklarācija. VID klientu apkalpošanas vietās konsultanti jums palīdzēs noformēt gada ienākumu deklarāciju.

Intervija ar Ievu Jaunzemi par jaunumiem gada ienākumu deklarācijas sniedzējiem

Vairāk saistītu