Kuru bitcoin

Kas ir Bitcoin Cash? Kādas ir atšķirības no Bitcoin? Fiat vs CCY

kuru bitcoin

FKTK viedoklis par virtuālajām valūtām Sadaļa: FKTK viedoklis par Bitcoin un līdzīgo instrumentu tiesisko regulējumu Finanšu un kapitāla tirgus komisija turpmāk — Komisija vērš uzmanību, ka uz tā dēvētām virtuālajām valūtām piemēram, Bitcoin un līdzīgiem instrumentiem nav attiecināmi Komisijas kompetencē esoši normatīvie akti piemēram, Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likums, Finanšu instrumentu tirgus likums utt.

Līdz ar to komercdarbība, kas saistīta ar Bitcoin un tam līdzīgu instrumentu uzpirkšanu un izplatīšanu, nav uzskatāma par finanšu instrumentu vai elektroniskās naudas emisiju, vai maksājumu pakalpojumu veikšanu. Līdz ar to fiziskās vai juridiskās personas, kuras veic komercdarbību, kas ir saistīta ar Bitcoin uzpirkšanu un izplatīšanu, netiek licencētas vai reģistrētas Komisijā kā kuru bitcoin un kapitāla tirgus dalībnieki.

kuru bitcoin

Vienlaikus Komisija uzsver, ka Bitcoin un tam līdzīgie instrumenti nav uzskatāmi arī par oficiālu valūtu kuru bitcoin likumīgu maksāšanas līdzekli, ņemot vērā, ka šāda tipa instrumentu emisija un izmantošana netiek regulēta, un nav piesaistīti kādas valsts nacionālajai valūtai. Oficiālās valūtas ir valstu un maksājumu sistēmu atzīts likumīgais maksāšanas līdzeklis, un tās tiek pieņemtas un lietotas apritē.

kuru bitcoin

Turpretim Bitcoinnav pielīdzināms nevienas valsts nacionālajai valūtai, jo tas nav atļauts ar likumu iespējamā opcijas līgums to nav izdevusi kāda kompetenta iestāde, piemēram, Latvijas Banka vai Eiropas Centrālā Banka. Ņemot vērā minēto, kā arī saskaņā ar Eiropas Savienības tiesas viedokli, Kuru bitcoin norāda, ka patlaban virtuālā valūta Bitcoin pēc tās būtības drīzāk ir uztverama kā līgumisks maksāšanas līdzeklis, kuru puses var izmantot kā maiņas līdzekli, lai iegādātos preces vai pakalpojumus, ja par to ir savstarpēji vienojušās un ir gatavas uzņemties ar Bitcoin izmantošanu saistītos riskus.

kuru bitcoin

EBI ir norādījusi, ka patērētāju tiesības pašlaik netiek aizsargātas, jo nav izstrādāti īpaši noteikumi darījumiem, kuri veikti, izmantojot virtuālo valūtu kā maksāšanas līdzekli, tādējādi pastāv risks zaudēt naudu. Turklāt EBI norāda, ka nav nekādu garantiju, ka valūtas vērtība nākotnē nemainīsies. Komisija vērš uzmanību, ka uzņēmumam, kurš vēlas veikt komercdarbību, kas ir saistīta ar Bitcoin, var rasties sarežģījumi ar norēķinu kontu atvēršanu kredītiestādēs, jo šādu uzņēmumu apkalpošana var apdraudēt kredītiestāžu reputāciju.

⚠️ MASSIVE WARNING TO ALL BITCOIN SHORT SELLERS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vairāk saistītu