Nākotnes ieņēmumi no interneta. E-komercija | Valsts ieņēmumu dienests

nākotnes ieņēmumi no interneta

nākotnes ieņēmumi no interneta

Vitolds Peipiņš Latvijas Nekustamā īpašuma pārvaldnieku asociācijas vadītājs Koncentrēts skaidrojums par būtiskākajiem grozījumiem Ministru kabineta noteikumos  Nr. Šādā veidā saņemtus maksājumus pārvaldnieka grāmatvedībā uzskaita atsevišķi no citiem īstermiņa un ilgtermiņa kreditoriem un grāmatvedībā uzskaita atsevišķi par konkrēto apsaimniekoto dzīvojamo māju.

Tas nozīmē, ka tajā neuzrāda debitoru vai kreditoru parādu saistības, bet gan ieņēmumus un izdevumus. Parāda saistības parādās tad, ja ir divkāršā ieraksta grāmatvedība.

nākotnes ieņēmumi no interneta

Dzīvokļu īpašnieku biedrības princips ir tāds, ka tā darbojas nevis savā, bet dzīvokļu īpašnieku vārdā; gada pārskats ir biedrības pārskats. Ministru kabineta noteikumu grozījumu ideja ir tāda: ja dzīvokļu īpašnieku kopuma maksājumi tikai iziet caur biedrības naudas kontu, tā ir tāda kā tranzīta nauda, kas biedrības gada pārskatā nav jāuzrāda.

Piemēram, par siltumenerģijas piegādi iekasētā nauda, kas tālāk samaksāta pakalpojuma sniedzējam, būtībā nav biedrības ieņēmumi.

nākotnes ieņēmumi no interneta

Biedrība tikai sniedz pakalpojumu šīs tranzīta naudas pārskaitīšanā. Biedrība šajā gadījumā ir tikai starpnieks, caur kura kontu nauda ir izgājusi. Taču, ja biedrība par šo starpniecības pakalpojumu, inkasāciju, kādu daļu naudas patur sev, bet pārējo samaksā siltuma piegādātājam, tad šī summa gan ir jāuzrāda kā biedrības ieņēmumi.

nākotnes ieņēmumi no interneta

Jautājumu iesniegšanas noteikumi Labs saturs.

Vairāk saistītu