Put prejas apakšējā robeža. Diskusija:Sākumlapa/Arhīvs1

Par Latvijas Republikas un Ungārijas Republikas… - Latvijas Vēstnesis
For the purposes of this Protocol: a "manufacture" means any kind of working or processing including assembly or specific operations; b "material" means any ingredient, raw material, component or part, etc.

Lielākās teritorijas transporta un loģistikas palīgdarbību veikšanai un apstrādes rūpniecības attīstībai ir pieejamas Ventspilī ostas sauszemes teritorija 2,4 tūkst. Ņemot vērā Latvijas ārējās tirdzniecības saites un tranzītkravu plūsmu virzienus, nozīmīgākie sauszemes savienojumi ir TEN-T pamattīkla un visaptverošā tīkla autoceļi un dzelzceļi, kas nodrošina savienojumus ar ostu iekšzemi Latvijā un aiz tās robežām Krievija, Baltkrievija, Kazahstāna, u.

Navigācijas izvēlne

Nozīmīgākais ostu savienojamības ar iekšzemes teritorijām transporta veids ir dzelzceļš. Autotransporta loma ir nozīmīgāka tieši mazajās ostās, kurām nav nodrošināts dzelzceļa pieslēgums Latvijas ostu darbības stratēģiskie virzieni kravu pārvadājumos galvenokārt ir put prejas apakšējā robeža ar Krievijas un citu Neatkarīgo Valstu Sadraudzības NVS valstu resursu eksporta un importa vajadzībām.

put prejas apakšējā robeža

Naftas un ogļu kravas ir pieprasīts kurināmais gan Eiropā, gan Amerikā. Tomēr pieprasījums pēc akmeņoglēm ES samazinās, Tāpat konteineru kravu pārvadājumiem ir globāls raksturs.

Title and reference

Tāpēc šīs kravas galvenokārt ir saistītas ar galveno Baltijas jūras kuģošanas virzienu, izmantojot Dānijas ūdeņus. Baltijas jūras pārvadājumos savukārt būtiski ir kokmateriālu pārvadājumi no Latvijas ostām uz Skandināvijas ostām.

put prejas apakšējā robeža

Mazām ostām attiecīgi ir lielāka nozīme šajos kravu pārvadājumos. Regulāras kuģošanas līnijas no trim lielajām ostām pastāv prāmju satiksmei, kā arī Rīgas brīvosta ir noteikusi regulārās kuģošanas līnijas statusu konteineru, Ro-Ro pārvadājumiem, lai veicinātu šo kravu piesaisti.

Saskaņā ar informāciju no AIS, Latvijas jūras ūdeņos intensīvākā kuģu satiksme ir maršrutā no Rīgas ostas virzienā uz Irbes šaurumu, Irbes šaurumā, kā arī jūras ūdeņos iepretim Ventspils ostai. JP izstrādes laikā, balstoties uz intervijām ar Latvijas ostu pārstāvjiem, kuģošanas intensitātes informācija tika papildināta ar informāciju par Latvijas ostu attīstībai nozīmīgākajiem esošajiem un plānotajiem kuģošanas virzieniem dažādu kravu pārvadājumiem un telpiski ir attēlojami nozīmīgākie kuģošanas virzieni skatīt 5.

put prejas apakšējā robeža

Nozīmīgākie kuģošanas virzieni atbilstoši intensīvāk izmantotajiem kuģošanas virzieniem un ostu priekšlikumiem 54 Kuģošanas drošība Saskaņā ar UNCLOS Konvencijas tā paša panta 5.

Šādas zonas tiek noteiktas tādā veidā, lai tās būtu samērīgas ar mākslīgo salu, iekārtu un būvju raksturu un funkcijām, un tās nepārsniedz metru attālumu, kuru mēra no katra tās ārējās malas punkta, izņemot gadījumus, kad to atļauj vispārpieņemtie starptautiskie standarti vai to rekomendē kompetenta starptautiskā organizācija.

Vadlīniju galvenais uzdevums skaidrot JP plānošanas procesu un navigācijas un kuģošanas ekspertu līdzdalības nepieciešamību un konkrētos uzdevumus.

For the sake of comparability, such accounts should be drawn up on the basis of a single set of principles that are not open to differing interpretations. The information provided should be as precise, complete and timely as possible in order to ensure maximum transparency for all sectors. Salīdzināmības labad šādi konti būtu jāsagatavo, pamatojoties uz vienotiem principiem, kuri nepieļauj atšķirīgas interpretācijas.

Dokumentā tiek akcentēti kuģošanas manevrēšanas iespējas gan parastos, gan ārkārtas gadījumos. Tā kā maksimālais kuģu garums varētu būt līdz m, tad apgriešanās apļa diametrs būtu 2,4 km.

Attiecīgi mazāka izmēra kuģiem nepieciešamā telpa ir mazāka. Veicot manevru, kuģim nevajadzētu iekuģot m drošības zonā, kas noteikta ap stacionārām būvēm EEZ ūdeņos. Lielajiem tankeriem tā var sasniegt pat 3km garumu. Attiecīgi tiek ieplānoti divi kuģošanas koridori vienā virzienā, katru 2 jūras jūdzes platu Jūras transporta attīstību un kuģu parametrus Baltijas jūrā ietekmē dabiskie apstākļi, kas nosaka navigācijas maršrutus un iespējas dažādos hidroloģiskos un laika apstākļos.

Jānis Čakste un drošvien daudzi citi.

Kuģi Baltijas jūrā var nokļūt, izmantojot Dānijas šaurumus vai Ķīles kanālu Vācijā, un to parametri ir galvenais limitējošais faktors Baltijas jūrā ienākošo kuģu parametru attīstībai nākotnē. Kuģu parametri, šķērsojot Ķīles kanālu, nedrīkst pārsniegt 32,5m platumu, garums līdz m, iegrimes kritēriji ir noteikti atkarībā no kuģa garuma - no 7,5m. Maksimālais iespējamais dziļums šajā kuģošanas ceļā ir 17m, tomēr pie Gedseras smilšu migrācijas dēļ iespējamais dziļums ir 16,4m.

  • Diskusija:Sākumlapa/Arhīvs1 — Vikipēdija
  • Kādā biznesā ieguldīt naudu, lai nopelnītu
  • Kā nopelnīt naudu vienas dienas pārskatos

Ventspils ostas maksimālais dziļums 17,5 m59 atbilst lielo kuģu Panamax, Baltmax vai Afromax iegrimes dziļumam, kas ienāk Baltijas jūrā. Rīgas osta var apkalpot Panamax tipa kuģus, un Rīgas ostā maksimālā iegrime pie piestātnes ir līdz 15 m Savukārt Liepājas ostā maksimālā iegrime kuģiem ir 10,8 m Lielāko kuģu garums uz Kuģošanas interešu attēlojums JP Kuģošanas drošībai un ostu attīstībai, JP ir noteiktas kuģošanai rezervētās zonas.

put prejas apakšējā robeža

Šīs zonas neietekmēs līdz šim piekopto jūrniecības praksi un Latvijas valsts saistības starptautiskajās konvencijās, piemēram, Latvijas ūdeņos noteikto kuģošanas brīvību.

Kuģošanai rezervēto zonu platums ir noteikts ņemot vērā ostām nozīmīgākos kuģošanas virzienus un attīstības plānus ilgtermiņā63, kuģošanas intensitāti AIS dati un starptautiskās konsultācijas64, ir noteiktas 3 platumu zonas: 1 T1 - lielo ostu sasniedzamības nodrošināšanai, kur kuģošanai rezervētās zonas platums ir 6 jūras jūdzes; 2 T2 - mazo put prejas apakšējā robeža sasniedzamības nodrošināšanai, kur kuģošanai rezervētās zonas platums ir 3 jūras jūdzes; 3 T3 - Latvijas jurisdikcijas ūdeņus šķērsojošā tranzīta nodrošināšanai, kur kuģošanai rezervētās zonas platums ir 6 jūras jūdzes.

put prejas apakšējā robeža

AER t. Enerģētikas savienības stratēģijas65 ietvaros

put prejas apakšējā robeža

Vairāk saistītu