Valdības obligāciju kā stratēģijas iespējas, Kā vērtēt šobrīd vērtspapīru tirgos notiekošo | SEB banka

Viss par ieguldījumiem obligācijās un parāda vērtspapīros!

Stabilitātes obligāciju pamatojums un priekšnosacījumi[1] 1.

 • EUR-Lex - DC - LV
 • Kā likt sev strādāt un nopelnīt naudu
 • Lūkos izmantot krīzes radītās iespējas, ieguldot infrastruktūrā un cilvēkresursos - LV portāls
 • Kā nopelnīt naudu vietņu tīklā

Priekšvēsture Zaļās grāmatas mērķis ir uzsākt plašu sabiedrisko apspriešanu par stabilitātes obligāciju koncepciju, ar visām ieinteresētajām personām, binārās opcijas ar 100 dolāriem. Eurozonas dalībvalstis pašlaik emitē valsts vērtspapīrus decentralizēti, izmantojot dažādas emisijas procedūras.

Šāda kopīgi emitētu stabilitātes obligāciju ieviešana nozīmētu dalībvalstu emitēto valsts vērtspapīru apvienošanu un attiecīgo ienākumu plūsmu un parāda apkalpošanas izmaksu sadalīšanu.

Šajā rakstā apskatīsim šādas tēmas:

Tas būtiski mainītu eurozonas valsts obligāciju tirgus struktūru, kas ir lielākais tirgus segments visā eurozonas finanšu tirgū sīkāku aprakstu par valsts obligāciju tirgu eurozonā sk. Dalībvalstis kopīgas emisijas koncepciju pirmo reizi apsprieda pagājušā gadsimta Tirgus dalībnieki Šajā dokumentā tika apstiprināts, ka eurozonas valstu valdību obligāciju tirgi gandrīz 10 gadus pēc euro ieviešanas joprojām ir ļoti sadrumstaloti, un apspriesti kopīgas emisijas ieguvumi un trūkumi.

 1. Naudas pelnīšana ir grēks
 2. Ar visu, vairāk kā finanšu instrumentu tirdzniecības nosacījumiem vari iepazīties apmeklējot mūsu mājaslapas sadaļu " Līgumu specifikācijas.

Komisijas dienesti Valsts parāda krīzes saasināšanās eurozonā ir izraisījusi plašākas debates par kopīgas emisijas iespējamību[5].

Ļoti daudzi politiskie darbinieki, tirgus analītiķi un akadēmiķi ir atbalstījuši kopīgas emisijas ideju kā iespējami efektīvu instrumentu, lai risinātu likviditātes trūkuma problēmas vairākās eurozonas dalībvalstīs. Tāpēc Eiropas Parlaments lūdza Komisijai izpētīt kopīgas emisijas iespējamību tiesību aktu pieņemšanas kontekstā attiecībā uz eurozonas ekonomikas pārvaldību, uzsverot, ka stabilitātes obligāciju kopīgai emisijai būtu nepieciešama arī turpmāka virzība uz kopīgu ekonomikas un fiskālo politiku[6].

Lai gan kopīga emisija parasti tika uzskatīta par ilgtermiņa iespēju, pēdējā laika apspriedēs uzmanība pievērsta iespējamiem īstermiņa ieguvumiem, kas mazinātu spriedzi valsts parādzīmju tirgū. Tāpēc stabilitātes obligāciju ieviešana būtu jāveic nevis ekonomikas un fiskālās konverģences procesa beigās, bet paralēli turpmākai konverģencei, un tā veicinātu nepieciešamās sistēmas izveidošanu un ieviešanu šai konverģencei.

Šādai paralēlai pieejai būtu nepieciešama tūlītēja un izlēmīga virzība ekonomikas, finanšu un politikas integrācijas procesā eurozonā. Stabilitātes obligācijas atšķirtos no pašreizējiem kopīgi emitētajiem instrumentiem.

valdības obligāciju kā stratēģijas iespējas

Stabilitātes obligācijas būtu instruments, kas izveidots eurozonas vispārējo valdību ikdienas finansēšanas darījumiem, izmantojot kopīgu emisiju. Tāpēc tās būtu jānošķir no citām kopīgi emitētām obligācijām Eiropas Savienībā un eurozonā, piemēram, ārējā finanšu atbalsta piešķiršanas dalībvalstīm un trešām valstīm[7]. Attiecīgi stabilitātes obligāciju emisijas apjoms būtu daudz lielāks un pastāvīgāks nekā pašreizējo valstu vai kopīgās emisijas veidu apjoms.

Stabilitātes obligāciju emisija varētu būt centralizēta vienotā aģentūrā vai palikt decentralizēta valstu līmenī ar ciešu koordināciju starp dalībvalstīm.

Kas ir parāda vērtspapīri - obligācijas?

Ar stabilitātes obligācijām saistīto ienākumu plūsmu un parāda apkalpošanas izmaksu sadalīšana atspoguļotu attiecīgās dalībvalstu emisijas daļas. Atkarībā no izvēlētās stabilitātes obligāciju emisijas pieejas dalībvalstis varētu uzņemties solidāru atbildību attiecībā uz visām saistītajām parāda apkalpošanas izmaksām vai to daļu, ietverot atbilstošu kredītriska apvienošanu.

Daudzi ar stabilitātes obligāciju ieviešanu saistītie jautājumi attiecas ne tikai uz tehnisko jomu, bet ietver problēmas, kas saistītas ar valstu suverenitāti un ekonomiskās un politiskās integrācijas procesu.

valdības obligāciju kā stratēģijas iespējas

Šīs problēmas pieprasa pastiprinātu ekonomikas politikas koordinēšanu un pārvaldību, augstāku ekonomikas konverģences pakāpi un dažos gadījumos — grozījumus Līgumā. Ja valdības uzņemtos lielāku kredītrisku, attiecīgi samazinātos tirgus nepastāvība un arī tirgus disciplīna katrā valstī.

 • Kā vērtēt šobrīd vērtspapīru tirgos notiekošo | SEB banka
 • Video pasīvie ienākumi internetā
 • Vērtspapīri | SEB banka
 • Sākumlapa » Noderīga informācija » Ieguldījumu fondi » Ieguldījumu stratēģijas
 • Stratēģijas, kā pelnīt naudu iesācējiem paredzētajās binārās opcijās
 • Viss par ieguldījumiem obligācijās un parāda vērtspapīros!

Tādējādi fiskālā stabilitāte būtu vairāk atkarīga no politiskajos procesos izveidotās disciplīnas. Tāpat daži priekšnoteikumi stabilitātes obligāciju panākumiem, piemēram, augsta līmeņa politiskā stabilitāte un paredzamība vai monetāro iestāžu sniegtā atbalsta apjoms, nesaistās tikai ar tehniskām vajadzībām.

Jebkāda veida stabilitātes obligācijām būtu jāpiemēro ievērojami lielāka fiskālā uzraudzība un politikas koordinācija kā nozīmīgi faktori, lai novērstu bezatbildīgas rīcības risku un nodrošinātu ilgtspējīgas valsts finanses, kā arī veicinātu konkurētspēju un makroekonomikas nelīdzsvarotības samazināšanos.

Tas noteikti ietekmētu fiskālo suverenitāti, kas plaši jāapspriež eurozonas dalībvalstīs.

valdības obligāciju kā stratēģijas iespējas

Tā kā šīs problēmas ir valdības obligāciju kā stratēģijas iespējas jāapsver, Komisija ir pieņēmusi šo dokumentu, lai uzsāktu nepieciešamo politiskās apspriešanas un sabiedriskās apspriešanas procesu attiecībā uz stabilitātes obligāciju ieviešanas iespējamību un priekšnoteikumiem.

Pamatojums Debates par kopīgu emisiju ir ievērojami palielinājušās valdības obligāciju kā stratēģijas iespējas euro ieviešanas.

Uzņēmēja komplekti

Sākotnēji kopīgas emisijas pamatojums bija balstīts galvenokārt uz lielākas tirgus efektivitātes ieguvumiem, kas saistīta ar lielāku likviditāti eurozonas valsts obligāciju tirgū un plašāku eurozonas finanšu sistēmu. Pēdējā laikā pašreizējās valsts parāda krīzes kontekstā galvenais apspriežu temats ir mainījies uz stabilitātes aspektiem. Šajā saistībā galvenie kopīgās emisijas ieguvumi varētu būt šādi: 1. Pašreizējās krīzes pārvaldība un valsts parāda krīzes novēršana nākotnē Stabilitātes obligāciju ieviešana varētu samazināt pašreizējo valsts parāda krīzi, jo dalībvalstis ar augstu vērtspapīru ienesīgumu varētu gūt labumu no dalībvalstu ar zemu ienesīgumu lielākas kredītspējas.

Lai arī stabilitātes obligāciju ieviešanai būtu vajadzīgs laiks sk.

valdības obligāciju kā stratēģijas iespējas

Tomēr, lai jebkura ietekme būtu ilgstoša, kopīgu obligāciju emisijas plānā jāietver paralēlas saistības stiprināt ekonomikas pārvaldību, kas garantētu, ka ir veiktas vajadzīgās budžeta un strukturālās korekcijas, lai nodrošinātu valsts finanšu ilgtspējību.

Finanšu stabilitātes stiprināšana eurozonā Stabilitātes obligācijas uzlabotu eurozonas finanšu sistēmas noturību attiecībā pret nelabvēlīgu ietekmi nākotnē un tādējādi uzlabotu finanšu stabilitāti.

valdības obligāciju kā stratēģijas iespējas

Attiecīgi stabilitātes obligācijas palīdzētu mazināt tirgus nepastāvību un mazināt vai novērst vajadzību pēc dārgiem atbalsta un glābšanas pasākumiem dalībvalstīs, kurām pagaidām nav pieejas tirgus finansējumam.

Šādu obligāciju pozitīvā ietekme ir atkarīga no iespējamas negatīvās ietekmes pārvaldības fiskālajā disciplīnā. Šis jautājums ir sīkāk apskatīts 1.

valdības obligāciju kā stratēģijas iespējas

Eurozonas banku sistēma būtu ieguvēja no stabilitātes obligāciju pieejamības.

Vairāk saistītu